Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

SOUTĚŽ TEPLO ZDARMA

25. 5. 2016

Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži TEPLO ZDARMA, kterou naše společnost uspořádala pro vsetínské domácnosti. Soutěž byla ukončena 25.5.2016 ve 23:59 hodin.
Na výsledek soutěže si budeme muset počkat do 1.6.2016, kdy budeme znát údaj o množství  elektřiny, vyrobené naší společností za období od 1.6.2015 do 31.5.2016.
Tento údaj o množství vyrobené elektřiny je  podstatný  pro stanovení úspory uhlí, která byla předmětem  soutěžní otázky.  Až následně budou vyhodnoceny  tipy všech správně zaregistrovaných soutěžících a určeni výherci. Všechny výherce vyrozumíme telefonicky a e-mailem. Výsledky soutěže budou zveřejněny na našich webových stránkách dne 2.6.2016 a rovněž ve Vsetínských novinách, které vyjdou 17. června.2016.

Ukončení topné sezóny 2015/2016

24. 5. 2016

Pravidla pro vytápění podle platné vyhlášky č. 194/2007 Sb. stanovují konec standardního topného období na 31. května, avšak současně také ukládají dodavatelům tepla povinnost přerušit vytápění ještě před ukončením topného období, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech. Tato podmínka pro přerušení vytápění v průběhu topné sezóny byla splněna ve dnech 21. a 22. května, takže v letošním roce bylo topné období ukončeno již dnem 23. 5. 2015. Tímto dnem byly regulátory vytápění v předávacích stanicích celé soustavy přenastaveny z automatického režimu do režimu „letní provoz“. V průběhu mimotopného období může dodavatel tepla obnovit vytápění pouze v případě předložení požadavku na vytápění ze strany konkrétního odběratele tepla, v jehož domě je instalovaná objektová předávací stanice. (Pokračování textu…)

Zásobování teplem Vsetín podporuje mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže

17. 5. 2016

Společnost Zásobování teplem Vsetín se dlouhodobě věnuje dárcovství a sponzoringu. Při příležitosti dne otevřených dveří v teplárně Jiráskova dne 12. května 2016 převzaly zástupkyně Charity Vsetín Bc. Daniela Maňáková a Mgr. Mária Mudráková z rukou předsedy představenstva společnosti Ing. Michala Chmely a místopředsedy představenstva Petra Heincla, sponzorský dar ve výši 30 tisíc korun. (Pokračování textu…)

Den otevřených dveří teplárny ve Vsetíně navštívil rekordní počet návštěvníků, někteří zákazníci využili možnosti přihlásit se do soutěže o TEPLO ZDARMA

17. 5. 2016

Den otevřených dveří teplárny ve Vsetíně navštívil rekordní počet návštěvníků, soutěž o TEPLO ZDARMA probíhá do 25. května 2016.

Ve čtvrtek 12. května 2016 pořádala společnost Zásobování teplem Vsetín již pošesté den otevřených dveří, který přilákal do areálu teplárny Jiráskova dvě stě návštěvníků, z toho šedesát dětí. Kromě tradiční prohlídky teplárny byl pro návštěvníky tentokrát největším lákadlem program vsetínského horolezeckého oddílu. Pod dohledem zkušených instruktorů si tak mohli i amatérští lezci vyzkoušet výlez a slanění komínu teplárny, vysokého 110 metrů. Pro děti byl opět největší atrakcí skákací hrad s nafukovací skluzavkou.

(Pokračování textu…)

Zákazníci Zásobování teplem Vsetín soutěží o teplo na celý rok zdarma

4. 5. 2016

rod

Společnost ZTV je spolehlivým dodavatelem tepla, elektřiny a vody již od roku 1992. Ve Vsetíně zásobuje teplem přes osm tisíc domácností, které mohou nyní soutěžit o teplo za rok 2015 zdarma. Soutěž probíhá od 4. do 25. května 2016. Domácnosti již v těchto dnech obdrží informační leták do poštovních schránek. Pro účast v soutěži stačí domácnost zaregistrovat na našich webových stránkách a zodpovědět soutěžní otázku. Každá domácnost se může soutěže zúčastnit pouze jednou a za každou domácnost se může do soutěže přihlásit pouze jedna osoba.

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. zahájila vytápění v otopném období 2015/2016

10. 9. 2015

Vzhledem k současnému vývoji venkovních teplot ve Vsetíně byly dnem 10. 9. 2015 zahájeny dodávky tepla pro vytápění teplem zásobených domů.

Příslušná vyhláška ukládá dodavatelům tepla zahájit vytápění, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a pokud podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

V průběhu čtvrtka dne 10. 9. 2015 byly přednostně zprovozněny otopné systémy ve všech bytových domech, školách a úřadech, mimo jiné i lokalita Kopeček s nově instalovanými objektovými předávacími stanicemi. Návazně byly zprovozňovány objekty odběratelů z řad podnikatelských subjektů.

Vytápění nebylo zahájeno pouze v těch odběrných místech, kde existují individuální dohody s vlastníky objektů ohledně stanovení termínu pro zahájení vytápění.

Upozorňujeme dále všechny odběratele tepla, aby po letní odstávce vytápění zkontrolovali veškeré rozvody tepla uvnitř svých objektů. V případě zjištění jakýchkoli netěsností kontaktujte prosím pracovníky dodavatele tepla na tel. č. 724 043 822 (v pracovní době) nebo na tel. č. 603 555 815 (v mimopracovní době).

Odstávky

Momentálně nejsou plánované žádné odstávky

Pro zákazníky

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)
 

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)
 

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Přihlášení se do zpravodaje

Chcete dostávat pravidelné informace?